Uwaga – Nieuprawnione użycie nazwy i logo PUNO

Władze Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie dowiedziały się, że osoby nieuprawnione bezprawnie wykorzystały nazwę i logo PUNO do reklamowania i promocji wydarzeń niezwiązanych z naszą uczelnią.

Informacje o wydarzeniach PUNO można znaleźć na naszej stronie puno.ac.uk. Dodatkowe informacje na temat naszych wydarzeń można uzyskać, wysyłając e-mail na adres info@puno.ac.uk .