Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej

Pracownicy

prof. Ewa Lewandowska-Tarasiuk
dr Justyna Gorzkowicz
prof. Anna Maria Stańczyk
dr Eliza Kącka
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
mgr Adrian Ligęza
mgr Jarosław Solecki
mgr Juan Valencia Escalante