Sympozjum

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. I. J. Paderewskiego w Londynie oraz Zespół Literatura a Glottodydaktyka z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii […]

Konferencja kwietniowa

Polski Uniwersytet na Obczyźnie od 2011 roku organizuje w trybie hybrydowym coroczne międzynarodowe „Konferencje Kwietniowe”, dedykowane pamięci ostatniego Prezydenta Polski na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął tragicznie w katastrofie […]