Ogłoszenie publikacji:

In the Shadow of the Holocaust: Poland, the United Nations War Crimes Commission, and the Search for Justice 

Nowa książka Michaela Fleminga (Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej) została właśnie opublikowana przez Cambridge University Press. W cieniu Holokaustu: Polska, Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych i Poszukiwanie Sprawiedliwości bada walkę o osiągnięcie powojennej sprawiedliwości i ścigania. Koncentrując się na zaangażowaniu Polski w Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych, analizuje różne sposoby, w jakie polski rząd na uchodźstwie (z siedzibą w Londynie od 1940 r.) agitował za odpowiedzią aliantów na niemieckie okrucieństwa. Książka pokazuje, że prawnicy związani z rządem emigracyjnym wnieśli znaczący wkład w debaty prawne dotyczące zbrodni wojennych. Zgłębiając relacje między UNWCC a Polskim Urzędem ds. Zbrodni Wojennych pod zwierzchnictwem Rządu RP na uchodźstwie, a później, od lata 1945 r., Rządu RP w Warszawie, książka dostarcza nowego spojrzenia, przez które można zbadać wczesne etapy zimnej wojny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cambridge.org/9781009098984