Komunikat o wystawie i książce

Komunikat o wystawie i książce

Serdecznie zapraszamy na wystawę indywidualną Jarosława Soleckiego „Dystopia imitacji”. Jego wirtualna instalacja stworzona w technice 3D została zainspirowana malarstwem Johannesa Vermeeera. 

Więcej o wydarzeniu tutaj.

Notatka o publikacji

Notatka o publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi publikacjami prof. Michaela Fleminga

‘War Crimes Against Culture: Poland’s Charge File Submissions to the UNWCC’ Opinio Juris (in association with the International Commission of Jurists 

Dostępna pod adresem: https://opiniojuris.org/2022/05/05/symposium-on-the-unwcc-war-crimes-against-culture-polands-charge-file-submissions-to-the-unwcc/ 

‘The Polish Government in Exile, the United Nations War Crimes Commission and the Holocaust’ Holocaust and Genocide Studies 36, 1, 19-34.

Dostępna pod adresem: https://doi.org/10.1093/hgs/dcac012 

Publikacja książki prof. Fleminga

Publikacja książki prof. Fleminga

Ogłoszenie publikacji:

In the Shadow of the Holocaust: Poland, the United Nations War Crimes Commission, and the Search for Justice 

Nowa książka Michaela Fleminga (Dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej) została właśnie opublikowana przez Cambridge University Press. W cieniu Holokaustu: Polska, Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych i Poszukiwanie Sprawiedliwości bada walkę o osiągnięcie powojennej sprawiedliwości i ścigania. Koncentrując się na zaangażowaniu Polski w Komisję Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych, analizuje różne sposoby, w jakie polski rząd na uchodźstwie (z siedzibą w Londynie od 1940 r.) agitował za odpowiedzią aliantów na niemieckie okrucieństwa. Książka pokazuje, że prawnicy związani z rządem emigracyjnym wnieśli znaczący wkład w debaty prawne dotyczące zbrodni wojennych. Zgłębiając relacje między UNWCC a Polskim Urzędem ds. Zbrodni Wojennych pod zwierzchnictwem Rządu RP na uchodźstwie, a później, od lata 1945 r., Rządu RP w Warszawie, książka dostarcza nowego spojrzenia, przez które można zbadać wczesne etapy zimnej wojny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cambridge.org/9781009098984