Miło nam poinformować, że nakładem wydawnictwa PUNO Press we współpracy ze Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz warszawskiej Fundacji Museion Norwid ukazała się właśnie monografia poświęcona Cyprianowi Norwidowi. Książka: Norwid żywy – kontynuacja pod redakcją Justyny Gorzkowicz, Elizy Kąckiej i Reginy Wasiak-Taylor, złożona do druku przez Pewne Wydawnictwo z Kielc, jest podsumowaniem projektu “Norwid w Wielkiej Brytanii” (2021–2023). W jego ramach odbyła się w 2021 r. m.in zainicjonowana przez PUNO międzynarodowa konferencja „Cyprian Norwid wczoraj i dziś. W dwusetlecie urodzin Poety – Emigranta”, której echa odnajdujemy w prezentowanej monografii. Książkę można zakupić za pośrednictwem Pewnego Wydawnictwa. Więcej szczegółów na stronie: https://www.pewne.eu/index.php/produkt/norwid-zywy-kontynuacja/

Z recenzji prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak,„W 1962 roku ukazał się w Londynie zbiór studiów Norwid żywy, zredagowany przez Władysława Günthera — kolejny w serii zapoczątkowanej książką Mickiewicz żywy (1955), wydaną z inicjatywy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pomysłodawcą kontynuowania serii był Tymon Terlecki. Nawiązanie po sześćdziesięciu latach do tamtej tradycji okazało się pomysłem ze wszech miar fortunnym w świetle proponowanej zawartości tomu. Poszczególne studia są autonomicznymi opracowaniami, ale układają się w pewne większe ciągi tematyczne – komplementarnie, a niekiedy — polemicznie. Powstała książka ważna i jako ogniwo tradycji (‘kontynuacja’ w tytule i w genezie), i jako publikacja konfrontująca doświadczenia emigracyjne XIX i XX/XXI wieku.”