Multimodalne aspekty nauczania języka i kultury polskiej

Language conference

O konferencji

Potrzeba podjęcia rozważań nad multimodalnymi aspektami nauczania wyrasta z osiągnięć współczesnej nauki, zakresu i tempa przemian cywilizacyjnych, a także wynikających z nich wymagań stawianych względem jednostek oraz społeczeństw. Multimodalność, czyli współistnienie i współoddziaływanie różnych systemów znaków, takich jak język, obraz czy dźwięk, które dzieląc tę samą płaszczyznę, tworzą spójny pod względem semantycznym, funkcjonalnym i strukturalnym komunikat jest niezwykle istotne w procesach poznawczych człowieka.
W czasach, kiedy miliony ludzi każdego dnia posługują się językiem innym niż ojczysty, jako ośrodek kształcący między innymi nauczycieli, lingwistów i psychologów, proponujemy międzynarodową konferencję poświęconą multimodalnym aspektom nauczania języka i kultury polskiej, tak aby nasze naukowe spotkanie przyniosło pogłębioną analizę problemowego zjawiska.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej nauczycieli, lektorów oraz badaczy zajmujących się opisywaną problematyką. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyników najnowszych badań naukowych. Nasze naukowe spotkanie z pewnością przyniesie nowe rozwiązania w wykorzystaniu mulitimodalnych aspektów nauczania języka i kultury polskiej.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną w 2023 roku

Program konferencji

Sprawozdanie