Od dnia dziejszego Rektorem PUNO jest Prof. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, który wygrał niedawne wybory demokratyczną większością głosów Członków Senatu naszej Uczelni.

Prof. Dr Włodzimerz Mier-Jędrzejowicz, obronił doktorat z fizyki cząstek elementarnych na Imperial College London. Pracę naukową i dydaktyczną prowadził na wydziale Fizyki. Od wielu lat jest aktywnym profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, członkiem Brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego (Royal Astronomical Society), a także Amerykańskiego Stowarzyszenia Geofizyków (American Geophysical Union). 

Profesor Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz – nowy Rektor PUNO na lata 2021 – 2025, kieruje również Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii i jest znanym społecznikiem w kraju z tak wielką emigracją z Polski. 

Ludzie odnajdują naszego nowego Rektora jako człowieka wysokiej kultury osobistej, uczciwości i obiektywizmu. Każdy kto go zna, wie dobrze, że Prof. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz jest pod każdym względem wzorcem postaw. Społeczność akademicka PUNO życzy nowemu Rektorowi satysfakcjonującej pracy i dalszej kontynuacji dzieła naukowo-badawczego Polaków żyjących i pracujących poza granicami Polski. 

Londyn, 1 września 2021