Konferencja czerwcowa

Konferencja czerwcowa

Zaproszenie do zgłaszania abstraktów.

Na czerwcową konferencję zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów z całego świata. Poprzez integrację środowiska akademickiego dąży do stworzenia platformy współpracy dla wszechstronnych zespołów badawczych, których celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń i dalszy rozwój badań.

Więcej informacji o tym wydarzeniu oraz formularz zgłoszeń można znaleźć tutaj

Oświadczenie Rektora

Oświadczenie Rektora

Jako organizacja akademicka, Polski Uniwersytet na Obczyźnie wyraża solidarność i wsparcie szczególnie dla studentów i akademików ukraińskich na wszystkich poziomach, jak również dla całej ludności Ukrainy. Ludność Ukrainy, w tym też i Polacy, cierpi i walczy z najazdem z Rosji, tak jak i Polska nieraz musiała to robić. Pomagajmy naszemu sąsiadowi w każdy sposób, jaki możemy.

Rektor, powiernicy i członkowie Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Londyn, 26 lutego 2022

Nowy Rektor na lata 2021-2025

Nowy Rektor na lata 2021-2025

Od dnia dziejszego Rektorem PUNO jest Prof. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, który wygrał niedawne wybory demokratyczną większością głosów Członków Senatu naszej Uczelni.

Prof. Dr Włodzimerz Mier-Jędrzejowicz, obronił doktorat z fizyki cząstek elementarnych na Imperial College London. Pracę naukową i dydaktyczną prowadził na wydziale Fizyki. Od wielu lat jest aktywnym profesorem Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie, członkiem Brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Astronomicznego (Royal Astronomical Society), a także Amerykańskiego Stowarzyszenia Geofizyków (American Geophysical Union). 

Profesor Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz – nowy Rektor PUNO na lata 2021 – 2025, kieruje również Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii i jest znanym społecznikiem w kraju z tak wielką emigracją z Polski. 

Ludzie odnajdują naszego nowego Rektora jako człowieka wysokiej kultury osobistej, uczciwości i obiektywizmu. Każdy kto go zna, wie dobrze, że Prof. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz jest pod każdym względem wzorcem postaw. Społeczność akademicka PUNO życzy nowemu Rektorowi satysfakcjonującej pracy i dalszej kontynuacji dzieła naukowo-badawczego Polaków żyjących i pracujących poza granicami Polski. 

Londyn, 1 września 2021