Jako organizacja akademicka, Polski Uniwersytet na Obczyźnie wyraża solidarność i wsparcie szczególnie dla studentów i akademików ukraińskich na wszystkich poziomach, jak również dla całej ludności Ukrainy. Ludność Ukrainy, w tym też i Polacy, cierpi i walczy z najazdem z Rosji, tak jak i Polska nieraz musiała to robić. Pomagajmy naszemu sąsiadowi w każdy sposób, jaki możemy.

Rektor, powiernicy i członkowie Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie,

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Londyn, 26 lutego 2022