Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW
w Warszawie,

Katedra Języków Słowiańskich Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)

oraz

Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
w Londynie (Wielka Brytania)

serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.:

Edukacja językowa i literacka: od przedszkolaka do seniora,

która odbędzie się w formule hybrydowej

 w dniach 19 – 20 maja 2023 roku
(19.05.23 online, 20.05.23 na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa).

Jest to czwarta z kolei konferencja poświęcona zagadnieniom dydaktyki, w tym glottodydaktyki, organizowana na Wydziale Nauk Humanistycznych, po raz drugi realizowana we współpracy z Katedrą Języków Słowiańskich na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im.  Wasyla Stefanyka. W zeszłym roku tematyka była skoncentrowana na specyfice pracy zdalnej.  W tym roku przedmiotem refleksji będą zagadnienia teoretyczne, badania oraz rozwiązania praktyczne dotyczące edukacji literackiej i językowej, a szczególnie uczeniu (się) języków obcych oraz języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w poszczególnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, studenci, osoby dorosłe, seniorzy).

Referaty można wygłosić w języku polskim, ukraińskim lub angielskim. Czas przewidziany na wystąpienie to 20 minut.

Zakres tematyczny referatów

  1. Nauczanie języka polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego i języków obcych w grupach zróżnicowanych pod względem wieku.
  2. Specjalne potrzeby edukacyjne związane z wiekiem uczestników zajęć.
  • Nauczanie kultury polskiej (szczególnie literatury) w grupach zróżnicowanych pod względem wieku (m.in. edukacja formalna i nieformalna, Uniwersytety Trzeciego Wieku)
  1. Kształcenie nauczycieli i lektorów w zakresie strategii dydaktycznych uwzględniających etapy rozwoju dzieci i młodzieży oraz odpowiednich do profilu osób dorosłych lub seniorów
  2. Nauczanie specjalistycznych odmian języka polskiego jako obcego oraz języków obcych.
  3. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji.

Propozycje referatów prosimy zgłaszać do 3 kwietnia 2023 roku za pomocą formularza online: https://forms.gle/z2PNHZfQ3cewm1NG8).

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia referatu do 17 kwietnia 2023, program zostanie przesłany do 15 maja 2023.

Istnieje możliwość publikacji wygłoszonych referatów w tomie monograficznym po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Zasady redakcji tekstów uczestnicy otrzymają po zakończeniu konferencji.

Opłata konferencyjna za udział z referatem w sesji online wynosi 75 złotych (bez referatu: 50 złotych), za udział w sesji stacjonarnej –  100 złotych (bez referatu: 75 złotych).

Pytania dotyczące organizacji konferencji można kierować do Łukasza Tupacza drogą mejlową (e-mail: l.tupacz@uksw.edu.pl).

Komitet organizacyjny

dr Karolina Zioło-Pużuk (UKSW), dr Vira Neszew (UKSW), Łukasz Tupacz (UKSW), Marcin Miłko (UKSW), Dorota Hrycak- Krzyżanowska (PUNO), dr Olga Łazarowycz (PNU), Samanta Busiło (PNU)

 

PUNO