11 stycznia 2021 roku zmarła w Londynie prof. Halina Taborska – polska filolog, filozof, historyk sztuki, wykładowca akademicki  (na ponad 30 wyższych uczelniach na świecie, w tym m.in. w Oxford University i Harvard University). W latach 2011–2017 rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. W 2014 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W drugą rocznicę Jej śmierci wkrótce zaprezentujemy książkę „Ułamek istnienia…”, która jest pokłosiem sympozjum, które odbyło się 19 czerwca 2021 roku, a wzięli w niej udział przedstawiciele różnych dyscyplin – historycy, filozofowie, prasoznawcy, historycy sztuki, kulturoznawcy, bibliofile oraz przyjaciele i byli studenci Zmarłej Pani Profesor. 

e-wydanie będzie dostępne wkrótce na stronie PUNO Press

Była, jest i będzie w naszych sercach!

trudno sobie lata wymarzyć
wspólny los wyryć na lotnych piaskach
jednak trzeba przeorać przekochać
lata płynące lata biegnące
powstrzymać chwycić za niesforny kark
(…)
jednak trzeba nieznane lata
przekochać jak tyle nieznanych chwil
miłości dzięki ci za przyjście

Bolesław Taborski, Dzieki ci za przyjście