Zakład Historii Emigracji

Zakład Historii Emigracji

CELE:

    • Prowadzenie i koordynowanie badań nad historią emigracji, z uwzględnieniem fal emigracyjnych: 1945, 1968, 1981- 1989, przed 2004 i po rozszerzeniu struktur Unii Europejskiej.
    • Współpraca z: Światową Rada Badań nad Polonią, Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii, Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej, University College London, oraz uczelniami krajowymi, wyrażająca się w wspólnie organizowanych konferencjach i sympozjach naukowych, realizacji poszczególnych programów dydaktycznych i badawczych.
    • Promocja najnowszych badań i publikacji pracowników naukowych zakładu: