Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej

Projekty warsztatowe i badawcze z zakresu współczesnej kultury literackiej

W ramach zajęć dydaktycznych Zakładu prowadzone są Warsztaty Literackie:

Kaliope na Polskim Parnasie… czyli twórczość młodych polskich poetów w Wielkiej Brytanii” oraz kolejny cykl warsztatów dla UTW – „Narracje są w nas… czyli Ty wspomnisz wnuku…” pod kierunkiem prof. Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk. Są adresowane zwłaszcza do młodych twórców, chcących doskonalić swój warsztat poetycki. Tego typu spotkania mają swoją tradycję, której wyrazem jest opublikowana antologia tekstów poetyckich, pt. Moja radość pisania. Strofy znad Tamizy i znad Wisły (red. Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk). 

Kontynuując i rozwijając przedsięwzięcia Zakładu Kultury Literackiej i Artystycznej, zamierzamy wkrótce udostępnić następującą ofertę  badawczo-warsztatową:

  • Warsztaty Dziennikarskie – ich uczestnicy poznawać będą tajniki funkcjonowania współczesnych mediów, różnorodne gatunki medialne, kody dziennikarskie, specyfikę mediów emigracyjnych i tzw. nowych mediów. Warsztaty będą współtworzone we współpracy z wybitnymi redaktorami pracującymi w mediach polskich w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce.
  • Warsztaty Literackie – (jako kontynuacja poprzednich) ich głównym celem będzie stworzenie we współpracy z młodymi artystami nowych edycji antologii literatury emigracyjnej oraz profesjonalizacja warsztatu pisarskiego. Proponowaną formułą spotkań będą m.in. otwarte dyskursy oraz próby interpretacji literatury młodych twórców na emigracji w kontekście dialogu ze współczesną literaturą (polską i światową) oraz różnorodności nowych języków i kodów literackich.

Ponadto planuje się opracowanie pakietu materiałów atrakcyjnych dydaktycznie i metodycznie dla nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej pt.: „Nauczyciel polonijny ambasadorem polskości”. Jest to projekt wydawniczo-metodyczny, który zostanie zrealizowany we współpracy studentów PUNO oraz studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce.