Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej

Laboratorium Lingua-Brandingu

Głównym celem Laboratorium Lingua-Brandingu, uruchomionego w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej (IKE) z inicjatywy dr Justyny Gorzkowicz, jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad zachowaniem się człowieka w sieci pod kątem wpływów języka audiowizualnego (lingwistyki obrazu, przekazu literackiego i dźwiękowego) oraz przy uwzględnieniu różnic kulturowych. Badania te plasują się na granicy antropologii kulturowej (zwłaszcza antropologii wizualnej i językowej oraz antropologii social mediów), a także semiotyki, e-marketingu, brandingu oraz antropologii reklamy. Obok charakteru badawczego Laboratorium będzie miało także charakter dydaktyczny, który realizować się będzie poprzez inicjowanie różnorodnych spotkań akademickich, wykładów, szkoleń i seminariów. Będą one kierowane do wszystkich zainteresowanych poszerzaniem umiejętności krytycznego myślenia, świadomym planowaniem przekazu reklamowego bądź popularyzatorskiego oraz podnoszeniem kompetencji skutecznego uczestnictwa w kulturze współczesnych przekazów audiowizualnych i brandingowych.

W oparciu o przeprowadzone w ramach zadań Laboratorium badania podstawowe w roku akademickim 2018/2019 uruchamia się ofertę trzech wykładów z elementami warsztatowymi: „Sztuka perswazji w lingua-brandingu”, „W dżungli języków social mediów” oraz „Psychologia barw w lingua-brandingu”. Realizować je będzie dr Justyna Gorzkowicz oraz mgr Jarosław Solecki.

Cele ogólne szkoleń

 • nabycie przez uczestników umiejętności sprawnego poruszania się w mediach społecznościowych z perspektywy podstaw „lingua-brandingu”
 • przygotowanie do rozpoznania różnic językowych zarówno na poziomie środowiska najpopularniejszych mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Google+, LinkedIn), jak i na poziomie konkretnych treści audiowizualnych
 • zdobycie podstawowych umiejętności badania mediów społecznościowych z perspektywy procesów antropologiczno-kulturowych i kodów semiotycznych
 • wykształcenie odpowiednich kompetencji związanych ze skutecznym funkcjonowaniem w otoczeniu współczesnych przekazów multimedialnych i marketingowych
 • profesjonalizacja kadr poprzez połączenie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i biznesowych oraz wpisanie jej w kontekst kulturowy

Obszar tematyczny

 • komunikacja
 • sztuka
 • marketing
 • branding kulturowy
 • media społecznościowe
 • antropologia kulturowa
 • psychologia barw

Dla kogo?

Szkolenia przeznaczone są zarówno dla studentów, jaki i jednostek naukowych, instytucji, pracowników szkolnictwa wyższego, kultury czy biznesu. Są adresowane do osób zainteresowanych świadomym tworzeniem oraz odczytywaniem wizerunku danej marki w mediach społecznościowych (i nie tylko).

Treści kształcenia

W wyniku realizacji szkoleń, uczestnik powinien zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:  

 • podstawowych pojęć z zakresu „lingua-brandingu”  (czym jest i jakie daje możliwości) oraz antropologii social mediów z perspektywy współczesnej kultury audiowizualnej
 • cech stylistycznych języka poszczególnych mediów społecznościowych oraz różnorodnych form przekazu (lingwistyka, logosfera, ikonosfera)
 • kim jest odbiorca i nadawca komunikatu
 • różnicy między perswazją a manipulacją
 • podstawowych umiejętności kodowania i dekodowania komunikatu
 • sposobów samodzielnej analizy języka multimedialnego
 • podstawowych metod analizy zgodności treści przekazu z formą
 • praktycznych umiejętności krytycznej analizy przekazu pod kątem różnic środowiskowych i kulturowych
 • dostosowania języka do kształtowania wizerunku firmy, instytucji, projektu czy swojego własnego
 • dysponowania podstawowymi informacjami w zakresie dostosowania działań marketingowych i PR-owych w sieci do potrzeb danej grupy docelowej
 • istnienia semiotycznych kodów wpływających na powstawanie dystansów w przestrzeni interpersonaln