Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym 

Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. I. J. Paderewskiego w Londynie 

oraz 

Zespół Literatura a Glottodydaktyka 

z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

zapraszają 26 marca 2023 

Nauczycieli na Sympozjum, 

na którym przedstawimy nowy podręcznik pt. 

„Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej 

Więcej o wydarzeniu tutaj