Zakład Nauczania Języka i Kultury Polskiej na Wydziale Humanistycznym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, 

Zespół Literatura Glottodydaktyka z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

oraz Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego 

zapraszają nauczycieli na V Sympozjum Dydaktyczne 

Więcej informacji w wydarzeniu