Rektor prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz,Powiernicy i Senat

Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie

składają wszystkim Przyjaciołom PUNO, 

naszym Darczyńcom, naszym Pracownikom, 

Doktorantom, Studentom i całej społeczności polonijnej 

najserdeczniejsze życzenia radosnych 

i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy, 

pełnych nadziei i miłości.