June Conference 2022 PUNO
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Człowiek wobec wyzwań współczesności”

PLAKATY AKADEMICKIE

Dzień 1: Plakaty w języku angielskim

11 czerwca 2022
13:30-14:30 (CET)

Plakat #1

Autor: Małgorzata Witkowska
Afiliacja: Polski Uniwersytet na. Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Wybrane metody identyfikacji ryzyka w projekcie — kontekst pracy hybrydowej i heurystyk
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: malgorzata.witkowska@puno.ac.uk
Witkowska PUNO

Plakat #2

Autor: Marina Lewandowska
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Edukacja dla dzieci uchodźców wojennych
Obraz pełnowymiarowy:
e-mail: marlewaleks@gmail.com

PUNO Conference

Plakat #3

Autor: Renata Gola, Justyna Iwaniuk , Zuzanna Zawolska
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Efekt wielkości a efekt pomiaru spółek publicznych z czeskiego rynku kapitałowego
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: renata.gola@phd.usz.edu.pl

PUNO Conference

Plakat #4

Autor: Paulina Małkowska
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Zakażenie wirusem zoonotycznym – przełamanie barier gatunkowych przez wirusy
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: paulina.malkowska@phd.usz.edu.pl

PUNO Conference

Plakat #5

Autor: Aleksandra Werner
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Turystyka osób z niepełnosprawnościami w UE- strona popytowa oraz podażowa
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: aleksandra.werner@phd.usz.edu.pl

PUNO Conference

Plakat #6

Autor: Aleksandra Sobczak
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Ryzykowne zachowanie nastolatków
Obraz pełnowymiarowy:
e-mail: aleksand.sobczak@gmail.com

PUNO Conference

Plakat #7

Autor: Ewa Barbara Kaptur
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Artysta jako współczesny uczestnik esejów literackich Lecha Majewskiego
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: ewa.kaptur@phd.usz.edu.pl

PUNO Conference

Plakat #8

Autor: Dariia Chuprii
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Temat: Przedwojenny obraz Ukrainy w opinii polskich i ukraińskich studentów
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: dariia.chuprii@phd.usz.edu.pl

PUNO Conference

Dzień 2: Plakaty w języku polskim

12 czerwca 2022
14:30-15:30 (CET)

Plakat #1

Autor: Anita Karyń
Afiliacja: Collegium Balticum, Polska
Temat: Nauczanie zdalne a rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Obraz pełnowymiarowy:
e-mail: anita.karyn@gmail.com

PUNO Conference

Plakat #2

Autor: Joanna Ogorzałek, Katarzyna Karita
Afiliacja: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Inicjatywy uczniów polskich szkół sobotnich w Londynie na rzecz dzieci z Ukrainy – Pocztówki z Londynu – Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tomasza Arciszewskiego,
Obraz pełnowymiarowy: plakat #1, plakat #2
e-mail: joanna.ogorzalek@puno.ac.uk, katarzyna.karita@puno.ac.uk

IV June Conference

Plakat #3

Autor: Agnieszka Gapińska
Afiliacja: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Inicjatywy uczniów polskich szkół sobotnich w Londynie na rzecz dzieci z Ukrainy – Drzewo Nadziei – Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: agnieszka.gapinska@puno.ac.uk

PUNO Conference

Plakat #4

Autor: Agnieszka Pluta-Szkaradek, PhD
Afiliacja: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Narodziny człowieka we współczesnym świecie
Obraz pełnowymiarowy:
e-mail: agnieszka.pluta-szkaradek@puno.ac.uk

PUNO Conference

Plakat #5

Autor: Adriana Górka
Afiliacja: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Strategie radzenia sobie z lękiem z początków i u schyłku pandemii u emigrantek polskich na podstawie Wielkiej Brytanii
Obraz pełnowymiarowy:
e-mail: adriana.gorka@puno.ac.uk

PUNO Conference

Plakat #6

Autor: Adrian Ligęza
Afiliacja: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wielka Brytania
Temat: Groza cywilizacji we wczesnej twórczości science fiction H. G. Wellsa
Obraz pełnowymiarowy: plakat
e-mail: adrian.ligeza@puno.ac.uk

PUNO Conference