Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wydział Nauk Społecznych: Zakład Nauk o Zdrowiu oraz Zakład Psychologii Stosowanej zapraszają do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym:

Zdrowie psychiczne w kontekście zmian we współczesnym świecie

Tematem wiodącym sympozjum będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżące wyzwania w tym zakresie oraz różnorodność form wsparcia.

Program symprozjum można pobrać tutaj

Sympozjum odbędzie się 25 listopada 2023 roku w formie online.

Sympozjum ma służyć spotkaniu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w celu wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących różnorodnych form wsparcia zdrowia psychicznego oraz poszukiwaniu nowych form pomocy osobom doświadczającym trudności w tym obszarze. Zasadniczą kwestią spotkania będzie dyskusja na temat budowania relacji i potrzeb osób odczuwających trudności           w zakresie zdrowia psychicznego.

Zagadnienia:

   

   1. Aktualne wyzwania zdrowia psychicznego.

   1. Zdrowie psychiczne na różnych etapach życia: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

   1. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne.

   1. Zdrowie psychiczne w kontekście pracy zawodowej.

   1. Zdrowie psychiczne emigrantów.

   1. Wpływ globalnych zmian na zdrowie psychiczne. 

   1. Formy pomocy i wsparcia dla osób doświadczających trudności zdrowia psychicznego.

   1. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

  Do udziału w sympozjum zapraszamy pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, nauczycieli oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są problematyką zdrowia psychicznego.

  Termin składania abstraktów 27 października 2023r.                  

  Przesyłanie zgłoszeń na jeden z podanych adresów e-mail

  Zakład Nauk o Zdrowiu: znoz@puno.ac.uk 

  Zakład Psychologii Stosowanej: zps@puno.ac.uk

   

  Druk Zgłoszenia: pobierz