Wieczór autorski

Wieczór autorski

Zakład Kultury i Edukacji Muzycznej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie we współpracy ze Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ma wielka przyjemność zaprosić Państwa na wieczor autorski Anny Bałenkowskiej, który odbędzie się w sali wykładowej PUNO, dnia 2 listopada (czwartek) o godzinie 18.00. Podczas wieczoru prezentowane będą fragmenty powieści autorki “Wyśniony koncert” oraz “Zaginiona wiolonczelistka”. Wieczór poprowadzą dr Agnieszka Szajner i Regina Wasiak – Taylor.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Czytanie Filipowicza

Czytanie Filipowicza

Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej, Zakład Informatyki Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Ośrodek Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej Związku Pisarzy Polskich Na Obczyźnie (ZPPnO) w Londynie 
inicjują w roku akademickim 2023/2024 otwarte konwersatorium 
pt. CZYTANIE FILIPOWICZA

Spotkania  prowadzone będą w systemie online, raz w miesiącu (60 min), począwszy od 26 października, zawsze w czwartki, o godz. 18.00 czasu londyńskiego. Seria cyfrowych wykładów i spotkań z badaczami, tłumaczami, propagatorami spuścizny literackiej pisarza dotyczyć będzie bezpośrednio twórczości Kornela Filipowicza i jej recepcji, ale także związanych z pisarzem twórców, m.in. Wisławy Szymborskiej i Marii Jaremy. 

Prowadzące cykl:

Dr Justyna Gorzkowicz, antropolożka kultury specjalizująca się w literaturze i sztuce, obecnie pełni funkcję dyrektorki Ośrodka Badań Dziedzictwa Emigracji Polskiej (OBeDEP) przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Jest również wykładowczynią na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej. Jej interdyscyplinarne badania koncentrują się na perspektywie geohumanistycznej zakorzenionej w europejskim krajobrazie filozoficznym i etnograficznym. Podejmuje badania z zakresu narracji pamięci, zwłaszcza w kontekście polskiej literatury emigracyjnej oraz jej zachodniej recepcji, a także dziedzictwa Stanisława Vincenza oraz Kornela Filipowicza. Ponadto eksploruje koncepcję wirtualnej galerii jako praktyki artystycznej i edukacyjnej, wprowadzając elementy humanistyki cyfrowej do swojej pracy akademickiej. Justyna Gorzkowicz brała udział w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach, publikując interdyscyplinarne artykuły naukowe. Jej badania literaturoznawcze sięgają m.in. w głąb świata Filipowicza, poruszając tematy wolności, nadziei, śmierci i egzystencjalizmu, a także fascynujące powiązania między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem. Prowadziła rozmowy z badaczami, przyjaciółmi oraz członkami rodziny pisarza, a także przeprowadziła wywiady m.in. z Marią Próchnicką-Filipowicz, drugą żoną pisarza, oraz ich synem Marcinem Filipowiczem. Jest także autorką monografii zatytułowanej „W poszukiwaniu antagonisty. O wątkach egzystencjalnych w twórczości Kornela Filipowicza”, która rozszerza nasze zrozumienie dzieł tego wybitnego, choć wciąż mało znanego mistrza małych form narracyjnych. 

Dr Eliza Kącka, literaturoznawczyni, adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku oraz wykładowczyni w Zakładzie Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w Instytucie Kultury Europejskiej PUNO. Od kilku lat współpracuje z londyńskim środowiskiem emigracyjnym przy projektach literackich.

Eliza jest autorką wielu znakomitych książek, takich jak „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (2017). Nie ogranicza się jednak do pracy akademickiej. Jest autorką tomów prozatorskich: „Elizje” (2017), „po drugiej stronie siebie” (2019) i „Strefa zgniotu” (2022), a także wydała książkę eseistyczną „Idiomy” (2023). Była współredaktorką antologii poezji najnowszej, „Poeci i poetki przekraczają granice” (2011), oraz redaktorką wyborów poezji mniej współczesnej, obejmujących twórczość takich mistrzów jak Cyprian Norwid, Maria Konopnicka, Anna Świrszczyńska czy Henryka Łazowertówna. Jest także cenioną felietonistką i stałą współpracowniczką „Tygodnika Powszechnego”. Zasiada w kapitule przyznającej Nagrodę Literacką Gdynia. Ponadto, Eliza Kącka jest aktywną członkinią Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Pozostaje oddaną czytelniczką literatury najnowszej i regularnie uczestniczy w festiwalach literackich, w tym Festiwalu Stolicy Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Niezależnie od swojej naukowej działalności, prowadzi od lat – choć może niezupełnie już utajone – życie kronikarki, zapisując zderzenia i wgryzienia słowne w polskiej codzienności. 

Realizacja projektu:

dr Justyna Gorzkowicz (PUNO, ZPPnO), dr Eliza Kącka (PUNO, UW), 
Regina Wasiak-Taylor (ZPPnO), dr Katarzyna Zechenter (ZPPnO, UCL)

Wsparcie organizacyjne:

mgr Adrian Ligęza, mgr Jarek Solecki, mgr Małgorzata Witkowska

Wydarzenia patronatem objęli Londynek.net, Radio Wnet oraz Biuletyn Polonistyczny”

Rozkład spotkań w semestrze zimowym 2023/2024

datatytuł prowadzenie 
26/10/2023Kim był Kornel Filipowicz? – wprowadzenie do cyklu. Czytając Wszystko, co można mieć z tomu „Kot w mokrej trawie” (1977)J. Gorzkowicz, E. Kącka
23/11/ 23Czytanie Filipowicza z Justyną Sobolewską (perspektywa biograficzna) J. Gorzkowicz, E. Kącka Gość: Justyna Sobolewska
14/12 /23Rozmowy na schodach – czytanie 
z synem pisarza 
J. Gorzkowicz, E. Kącka Gość: Marcin  Filipowicz
25/01/2024„Cat in the Wet Grass” by Kornel Filipowicz – between reading and translationRegina Wasiak-Taylor, 
dr Katarzyna Zechenter[In English] Gość: Anna Zaranko

Udział w zajęciach na platformie ZOOM
po rejestracji na email: czytaniefilipowicza@gmail.com

Konwersatorium będzie miało charakter otwarty dla członków społeczności PUNO 
i ZPPnO, jednak dla pozostałych chętnych do przyłączenia się do “Czytania Filipowicza” przewidziane są drobne opłaty na pokrycie kosztów administracyjnych.

 • 10 f. – pakiet 4 spotkań w semestrze zimowym: w tym materiały ze spotkań zebrane 

            w broszurę w formacie pdf oraz certyfikat 

lub 

 • 4f  –  pojedyncze spotkanie, do wyboru

Uczestnicy otwartego konserwatorium w wersji płatnej otrzymują certyfikat uczestnictwa w wybranych zajęciach akademickich lub w całej serii. 

W jaki sposób można wykupić dostęp do spotkań?

Prosimy o kontakt mailowy na adres: czytaniefilipowicza@gmail.com

Materiały w pdf do pobrania

Sympozjum

Sympozjum

 

 

Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Wydział Nauk Społecznych: Zakład Nauk o Zdrowiu oraz Zakład Psychologii Stosowanej zapraszają do wzięcia udziału w Sympozjum Naukowym:

Zdrowie psychiczne w kontekście zmian we współczesnym świecie

Tematem wiodącym sympozjum będzie problematyka zdrowia psychicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na bieżące wyzwania w tym zakresie oraz różnorodność form wsparcia.

Program symprozjum można pobrać tutaj

Sympozjum odbędzie się 25 listopada 2023 roku w formie online.

Sympozjum ma służyć spotkaniu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w celu wymiany informacji, doświadczeń i pomysłów dotyczących różnorodnych form wsparcia zdrowia psychicznego oraz poszukiwaniu nowych form pomocy osobom doświadczającym trudności w tym obszarze. Zasadniczą kwestią spotkania będzie dyskusja na temat budowania relacji i potrzeb osób odczuwających trudności           w zakresie zdrowia psychicznego.

Zagadnienia:

   

   1. Aktualne wyzwania zdrowia psychicznego.

   1. Zdrowie psychiczne na różnych etapach życia: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

   1. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a zdrowie psychiczne.

   1. Zdrowie psychiczne w kontekście pracy zawodowej.

   1. Zdrowie psychiczne emigrantów.

   1. Wpływ globalnych zmian na zdrowie psychiczne. 

   1. Formy pomocy i wsparcia dla osób doświadczających trudności zdrowia psychicznego.

   1. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

  Do udziału w sympozjum zapraszamy pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, pracowników socjalnych, lekarzy, nauczycieli oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którzy zainteresowani są problematyką zdrowia psychicznego.

  Termin składania abstraktów 27 października 2023r.                  

  Przesyłanie zgłoszeń na jeden z podanych adresów e-mail

  Zakład Nauk o Zdrowiu: znoz@puno.ac.uk 

  Zakład Psychologii Stosowanej: zps@puno.ac.uk

   

  Druk Zgłoszenia: pobierz

  Dzień Nauczyciela

  Dzień Nauczyciela

  Z okazji Dnia Nauczyciela składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pedagogom. Życzymy dużo entuzjazmu i pozytywnej motywacji do pracy z uczniami oraz sukcesów w rozwoju zawodowym.

  Inauguracja

  Inauguracja

  Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO Charity)

  prof. dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

  oraz Senat Uczelni

  serdecznie zapraszają na

  Inaugurację roku akademickiego 2023-2024

  Uroczystość odbędzie się 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 19.00,

  w systemie hybrydowym:

  – w Sali Multimedialnej POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF, IV p.

  – online na platformie Zoom, link:

  https://us06web.zoom.us/j/89787641806?pwd=OACX1xtVafGGF6i7O0wuLFfl3K

  Zaproszenie (PDF)