Wymagania publikacji

A

Informacje ogólne

 • Język artykułu: angielski;
 • Do tekstu należy dołączyć w języku angielskim:
  • streszczenia (abstrakty) o objętości 500 słów;
  • słowa kluczowe (do 5 słów kluczowych)
  • biogramy autorów o objętości do 500 słów
 • Autorzy są zobowiązani do podania adresu zamieszkania, adresu mailowego i telefonu kon- taktowego – do wiadomości redakcji – oraz swojego numeru ORCID. Jeśli go nie posiadają, można go zdobyć poprzez rejestrację na stronie internetowej www.orcid.org;
 • Redakcja przyjmuje artykuły oryginalne. Nadesłane artykuły podlegają recenzji.
 • Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w ciągu 7 dni.
 • Artykuły prosimy wysyłać na adres: june.conference@puno.ac.uk do dnia 30 lipca 2022;
A

Formatowanie tekstów

 • stylem obowiązującym dla publikacji jest APA Style. Dokładne wytyczne można znaleźć tutaj;

Główne wytyczne

 • Objętość: artykuł powinien zawierać 20 000-25 000  znaków ze spacjami (licząc tekst główny i przypisy), czyli ok. 12 – 15 stron wraz z tabelami i ilustracjami
 • Teksty należy przygotować w programie MS-Word
 • Parametry tekstu:
  • czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów dla tekstu głównego oraz 10 punktów dla przypisów;
  • interlinia 1,5 wiersza;
  • podpis tabeli: numer tabeli, tytuł tabeli, wycentrowany. Źródło tabeli pod jej nazwą, również wycentrowane.
  • wykresy i rysunki: opis powinien zawierać opis obiektu (wykres, rysunek, wzór..), numer,tytuł i źródło wycentrowane;
 • Materiały graficzne muszą być dostarczone w osobnych plikach w formacie JPG, JPEG lub TIF z rozdzielczością 300 dpi. Muszą być one umieszczone również w tekście;
 • Przypisy w tekście mają używać następującej formuły: (Auleytner 2004, p. 34);
 • Literatura na końcu artykułu, alfabetycznie, podzielona na książki, czasopisma, strony (przykłady poniżej)

Carnall, C. (2007).  Managing change in organizations. Warwick business school. The University of Warwick, FT Pearson education, England.

Agasisti, T. & Soncin, M. (2021). Higher education in troubled times: on the impact of Covid-19 in Italy, Studies in Higher Education, 46:1, 86-95. DOI: 10.1080/03075079.2020.1859689

Akuhata-Huntington, Z., et al.,  (2020). COVID-19 and Indigenous resilience. Higher Education Research & Development 39 (7), 1377-1383. https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1823327.

Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., & Tuscano, F. J. (2020). Thinking about pedagogy in an unfolding pandemic (An Independent Report on Approaches to Distance Learning during COVID-19 School Closure). Work of Education International and UNESCO. https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng