Od dnia dziejszego Rektorem PUNO jest Prof. Dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, który wygrał niedawne wybory demokratyczną większością głosów Członków Senatu naszej Uczelni. Prof. Dr Włodzimerz Mier-Jędrzejowicz, obronił doktorat z fizyki cząstek elementarnych na...

czytaj dalej